Maagaasiseadme kontroll

Sõidukite maagaasiseadme kontroll on regulaarselt läbitav täiendav kontroll maagaasiga varustatud sõidukitele, millega alustati 1. jaanuarist 2023. aastal.

Maagaasiseadme kontrolli eesmärk on tagada surumaagaasi kasutatavate sõidukite turvaline liikluses osalemine.

Maagaasiseadme kontrolli peavad läbima järgmised sõidukid ja süsteemid:

  • surumaagaasi toitesüsteem;
  • veeldatud maagaasi toitesüsteem;
  • sõitjate- või veoseruumi kütmiseks kasutatav küttesüsteem, mis on ühendatud surumaagaasi või veeldatud maagaasi toitesüsteemiga;
  • erisüsteemi kontrolli kohustusega on sõiduki surumaagaasi ja veeldatud maagaasi toitesüsteem ka juhul, kui see tarvitab kütusena maagaasi asemel mittefossiilset päritolu gaasi.

Surumaagaasi toitesüsteem on sõidukil kasutatav süsteem, mis varustab mootorit surumaagaasi ja õhuga. Veeldatud maagaasi toitesüsteem on sõidukil kasutatav süsteem, mis varustab mootorit veeldatud maagaasi ja õhuga.

Maagaasiseadme kontrolli esitamise tähtajad

  • Sõiduk esitatakse surumaagaasi toitesüsteemi kontrolliks hiljemalt 48 kuu möödumisel selle esmaregistreerimisest ja edaspidi hiljemalt 48 kuu möödumisel viimasest erisüsteemi kontrollist või erakorralisest erisüsteemi kontrollist. Väljaarvatud juhul kui sõiduki või surumaagaasi kütusepaagi valmistaja on ette näinud, et kütusepaaki tuleb kontrollida sagedamini kui 48 kuu möödumisel, siis sellisel juhul tuleb surumaagaasi toitesüsteemi kontrollida valmistaja ettenähtud sagedusega.
  • Sõiduk esitatakse veeldatud maagaasi toitesüsteemi kontrolliks hiljemalt 120 kuu möödumisel selle esmaregistreerimist ja edaspidi hiljemalt 120 kuu möödumisel viimasest erisüsteemi kontrollist või erakorralisest erisüsteemi kontrollist. Väljaarvatud juhul, kui sõiduki või veeldatud maagaasi kütusepaagi valmistaja on ette näinud, et kütusepaaki tuleb kontrollida sagedamini kui 120 kuu möödumisel, siis sellisel juhul tuleb veeldatud maagaasi kütusepaaki kontrollida valmistaja ettenähtud sagedusega.

Sõiduki maagaasiseadme (CNG või LNG) kontrolli kehtivust on võimalik kontrollida Transpordiameti e-teeninduse sõiduki taustakontrolli avaneb uues vahekaardis alajaotusest “Sõiduki põhiandmed” või alajaotusest “Maagaasi seadmete kontrolli tulemused”.

Maagaasiseadme kontrolli mitteläbinud sõiduki kasutamine

Maagaasiseadme (erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse kontrolli) vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõidukit või selle haagist võib liikluses kasutada erandkorras juhul, kui sellel ei esine ohtlikku riket ega puudust, mis otseselt ja vahetult ohustaks inimese elu, tervist, vara või keskkonda. Sellisel juhul on mootorsõiduki või selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult, arvestades ohu iseloomu, üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, erisüsteemi (maagaasiseadme) tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kohta, Transpordiameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

Maagaasiseadme kontrolli reguleerib majandus- ja taristuministri määrus nr 82 “Maagaasi seadme kontrolli peavad läbima järgmised sõidukid ja süsteemid” avaneb uues vahekaardis.

Viide – Maanteamet